Undersökningsportalen

posted in: Projekt | 0

På SGF:s webbplats Undersökningsportalen kommer olika undersökningsstrategier, undersökningsmetoder, fältanalyser för förorenade områden, samt vanligt förekommande föroreningar att beskrivas. Projektet är en vidareutveckling av SGF:s fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. Syftet är att ge en lättillgänglig sammanställning över den kunskap som finns och att bidra till att rätt strategi och metodik används vid rätt tillfälle och därmed bidra till bättre kvalitet på resultaten. Undersökningsportalen är ett SGF-projekt med målet att ta fram en webbplats som beskriver undersökningsstrategier och -metoder av förorenade områden. Målet är att lansera portalen vid årsskiftet 2019/2020. EnviFix är projektledade för Undersökningsportalen, och med i arbetsgruppen är en stor del av Sveriges expertis inom området i form av myndigheter, entreprenörer och konsulter.