Undersökningsportalen

posted in: Projekt | 0

På SGF:s webbplats Undersökningsportalen kommer olika undersökningsstrategier, undersökningsmetoder, fältanalyser för förorenade områden, samt vanligt förekommande föroreningar att beskrivas. Projektet är en vidareutveckling av SGF:s fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. Syftet är att ge en lättillgänglig sammanställning över den kunskap … Continued

Åtgärdsportalen

posted in: Projekt | 0

EnviFix är projektledare för SGF:s projekt Åtgärdsportalen, en hemsida som beskriver tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden! Hemsidan uppdateras kontinuerligt och är tänkt att vara ett stöd för de som arbetar i efterbehandlingsbranschen av förorenade områden, samt att ge … Continued