Vi på EnviFix hjälper våra kunder med att hantera förorenade områden. Det är allt från beställarstöd och granska andra konsulters arbete, göra riskbedömningar och åtgärdsplaner till att åka ut och ta prover i fält. 

Framförallt brinner vi för kunskapsutveckling och är aktiva i Nätverket Renare Mark för att bidra till fler givande möten mellan de som arbetar i branschen. Dessutom driver vi Åtgärds- och Undersökningsportalen åt SGF och arbetar för att undersökningar och åtgärder av förorenade områden ska bli mer hållbara, inte bara miljömässigt utan även socialt och ekonomiskt. För det krävs det ett helhetsperspektiv. Om du är intresserad av vårt arbete eller vill ha stöd i något projekt kontakta oss gärna.