Åtgärdsportalen

posted in: Projekt | 0

EnviFix är projektledare för SGF:s projekt Åtgärdsportalen, en hemsida som beskriver tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden! Hemsidan uppdateras kontinuerligt och är tänkt att vara ett stöd för de som arbetar i efterbehandlingsbranschen av förorenade områden, samt att ge en överblick över de medlemmar som har erfarenhet eller erbjuder tjänster för respektive metod. Senaste nytt på hemsidan är metodbeskrivningar för åtgärder av förorenade sediment och just nu utvecklas en ny sektion om fibersediment.