EnviFix arbetar sedan 2017 som beställarstöd åt en industriverksamhet med PFAS-problematik i jord, grundvatten och sediment. Projektet har nu gått in i åtgärdsskedet. EnviFix stöttar kunden med upphandling av konsulter, granskning av undersökningar och rapporter. Dialog med inblandade parter och planering av projektets framdrift är också en viktig del av arbetet.