Tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland arbetar EnviFix med att ta fram ett kunskapsstöd för hur tillsynsmyndigheter kan arbeta för att bidra till att hållbarare efterbehandlingsmetoder används.