EnviFix hjälper kunder med att hantera förorenade områden. Det är allt från beställarstöd och granska andra konsulters arbete, göra riskbedömningar och åtgärdsplaner till att åka ut och ta prover i fält. På senare år är undersökningar och åtgärder vid båtuppställningsplatser, varv och marinor ett fokusområde. En erfarenhet från de projekten är att det går att göra undersökningar och åtgärder mer kvalitativa och kostnadseffektiva jämfört med hur ”vanliga” förorenade områden undersöks och hanteras.

EnviFix arbetar mycket med kunskapsutveckling och är aktiva i Nätverket Renare Mark för att bidra till fler givande möten mellan de som arbetar i branschen. Dessutom projektleder EnviFix Åtgärds- och Undersökningsportalen åt SGF och arbetar för att undersökningar och åtgärder av förorenade områden ska hålla hög kvalitet och vara hållbara, inte bara miljömässigt utan även socialt och ekonomiskt. För det krävs det ett helhetsperspektiv. Om du är intresserad av vårt arbete eller vill ha stöd i ditt projekt kontakta oss gärna.